Cultivarea culturilor cerealiere și leguminoase boabe