top of page

Cartofi

Fertilizarea,Cultivarea cartofului

Cartoful este una dintre culturile majore ale lumii (a 4-a după orez, porumb și grâu). Este cultivat în majoritatea țărilor lumii.

Cartoful este un aliment de care populaţia globului este dependentă, încă din cele mai vechi timpuri. În zilele noastre cartoful beneficiază de condiţii optime de dezvoltare, tehnologie avansată şi subvenţii substanţiale oferite de guvernele lumii.

Suprafaţa cultivată pe glob este de 20 milioane ha, din care peste 70% se află în Europa. Pentru ca o cultură de cartof să devină rentabilă trebuie găsite soluţii pentru creşterea producţiei.


Cultivarea cartofului Arătura de toamnă este obligatorie. Îngheţul şi dezgheţul pământului din timpul iernii determină fărămiţarea acestuia, un aspect foarte important pentru cuibul de cartofi. Lucrarea se efectuează cu discul urmat de grapă. Încadrarea cartofului într-un asolament raţional şi alegerea celei mai potrivite plante premergătoare contribuie la sporirea producţiei. Sunt foarte bune premergătoare pentru cartof, ierburile perene şi ţelina pajiştilor naturale, leguminoasele perene şi anuale, după care solul rămâne îmbogăţit în materie organică şi azot, condiţii foarte bune pentru formarea tuberculilor. Cartoful se cultivă cu bune rezultate şi în mod frecvent după cerealele păioase. Se pot cultiva, de asemenea, după inul pentru fibre şi chiar floarea soarelui, sfecla de zahăr sau porumb.

Perioada de plantare este un factor important pentru orice cultură. Dacă plantarea se face în perioada optimă, planta întâlnește condițiile prielnice pentru dezvoltare și se obțin producții superioare atât din punct de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere calitativ. Tuberculii neîncolţiţi se plantează până la 20 martie în zona de câmpie, până la 10-15 aprilie în zonele de deal şi până la sfârşitul lunii aprilie în depresiuni, în funcţie de temperatură şi precipitaţii. În ceea ce priveşte densitatea, norma de plantat este de aprox. 50-70.000 tuberculi/ha (4.000 kg/ha). Un alt element important de care trebuie să se ţină cont este un nivel moderat al umidităţii în sol pe întreaga perioadă de vegetaţie. Adâncimea recomandată pentru plantarea cartofului este cuprinsă între 8-9 centimetri (prin acoperire cu biloane). Ce temperatură trebuie să aibă solul pentru ca plantarea cartofului să fie cât mai eficientă? Regula ce trebuie avută în vedere la plantarea cartofului este ca temperatura din sol să fie de peste 5-6 grade Celsius la o adâncime de 10 cm în sol, iar solul să fie zvântat. Care este distanța optimă de plantare? Pentru cartofii timpurii, distanța între rânduri este de 60 de centimetri. Pe terenuri nisipoase, distanța dintre rânduri ar trebui să fie mai mare, ajungând până la 70 de cm. Distanţa între tuberculi pe rând este cuprinsă între 19 și 27 cm.


Fertilizarea cartofului cu îngrășăminte minerale Pentru fiecare 1.000 kg tuberculi şi biomasa epigee aferentă, cartoful consumă în medie 5 kg azot – N, 3 kg pentaoxid de fosfor – P2O5, 8 kg oxid de potasiu – K2O, 3 kg oxid de calciu – CaO şi 1 kg oxid de magneziu – MgO. În ceea ce privește fertilizarea minerală, după leguminoase perene, doza de azot se reduce cu 20-30 kg/ha şi se măreşte doza de fosfor cu 20 kg/ha. După leguminoase anuale, doza de azot se reduce cu 10-20 kg/ha şi se măreşte doza de fosfor cu 15 kg/ha. După plante tehnice, doza de azot şi fosfor se măreşte cu 10-20 kg/ha. Cele mai recomandate îngrăşăminte chimice cu azot sunt nitrocalcarul şi ureea pe solurile acide, iar pe cele neutre azotatul de amoniu şi ureea. Îngrăşămintele simple cu P şi cu K se aplică înainte de efectuarea arăturii.

Cele cu N se aplică primăvara la pregătirea solului pentru plantare şi din nou la 10-35 zile după răsărire. Îngrăşămintele complexe se pot aplica atât la plantare, cât și în vegetaţie.


FERTILIZAREA FOLIARA A CARTOFULUI Datorită culturilor obținute, necesitățile nutritive ale cartofilor nu diferă ca mărime de nevoile plantelor considerate solicitante în acest sens (rapiță, grâu). Ținând cont de aspectele de mai sus, hrănirea foliară este necesară pentru a obține randamentul preconizat. Cercetările arată că utilizarea îngrășămintelor foliare nu numai că afectează în mod direct randamentul, dar, de asemenea, reduce infecția cu unii fungi, iar utilizarea combinată a îngrășămintelor cu fungicide reduce costurile tratamentului. Cerințele nutriționale ale cartofilor și, astfel, selecția unei hrăniri corespunzătoare a foliarului, depind de direcția de utilizare a culturii acestei plante. Sursa de nutrienți de bază este solul, inclusiv substanțele organice și minerale și îngrășămintele solului. Cartofii se cultivă foarte des pe gunoiul de grajd (folosesc foarte bine acest îngrășământ), lucru care trebuie luat în calcul la calcularea cantității de doze de îngrășământ. Cu toate acestea, nivelul adecvat de nutriție a plantelor, ținând cont de constrângerile în absorbția de nutrienți, poate fi obținut prin completarea tehnologiei cu hrănirea foliară – acest lucru se aplică în special micronutrienților responsabili de calitatea culturii obținute. Potasiul joacă un rol special în producerea cartofilor, ceea ce se traduce printr-o reacție puternică a plantelor la fertilizare cu această componentă. Efecte producătoare de potasiu:

  • creșterea randamentului total,

  • o creștere a dimensiunii medii a tuberculilor și o scădere a tendinței de deformare,

  • sensibilitate redusă la daune,

  • reducerea tendinței de întunecare a tuberculilor,

  • îmbunătățirea culorii cartofilor prăjiți,

  • îmbunătățirea proprietăților de depozitare a tuberculilor.

Hrănirea foliară a cartofilor are ca scop furnizarea de nutrienți esențiali pentru această plantă în perioadele cu o cerere critică pentru ei. Pentru a utiliza pe deplin potențialul producției de cartofi, hrănirea foliară ar trebui să fie un element permanent al agrotehnicii plantei. Primul tratament în faza de formare a lăstarului se bazează pe MAXIMUS Platinum extra PK. Acest îngrășământ furnizează fosfor ușor digerabil (un purtător al transformărilor de energie), care susține procesul de extindere a rădăcinii și reumple potasiul. Îngrășământul conține în plus o cantitate semnificativă de bor (20 g per kg), un micronutrient de importanță esențială în fertilizarea cartofilor. Îngrășământul MAXIMUS Platinum extra PK este suplimentat prin adăugarea de îngrășământ MAXIMUS AminoMicro Kukurydza / cartof în același tratament. Acest îngrășământ, care conține întreaga gamă de micronutrienți complexați cu glicină, are în compoziția sa un conținut crescut de zinc și mangan. O astfel de compoziție acoperă pe deplin cererea crescută a cartofului de nutrienți de bază. Două tratamente ulterioare aplicate în timpul închiderii inter-rândurilor și la începutul înfloririi furnizează în principal potasiu – MAXIMUS Platinum K extra și microelemente din îngrășământul MAXIMUS AminoMicro Kukurydza / Cartof. În plantațiile intensive sau în caz de deficiențe ale unuia dintre microelemente, suplimentarea foliară poate fi completată cu unul dintre microelemente: bor sau zinc (EKOLIST mono Bor Cele mai bune efecte de fertilizare sunt obținute prin utilizarea microelementelor suplimentare în primele etape ale dezvoltării (până la faza de închidere între rânduri).

Tehnologii de fertilizare a cartofului: Ținând cont de așteptările diverse ale fermierilor în domeniul nutriției culturilor, am pregătit trei propuneri complete de fertilizare foliară. Următoarele tehnologii au fost pregătite ca răspuns la aceste așteptări, pentru a optimiza nutriția culturilor și sunt ilustrative. Dacă aveți întrebări cu privire la detaliile tehnologiei și ajustarea dozajului individual al produselor indicate, vă rugăm să contactați echipa noastră. Tehnologia de platină


Tehnologia de aur


Tehnologia de argint


Când se recoltează cartofii? Cartoful pentru consum timpurii se recoltează când tuberculii au peste 30 de grame și coaja se exfoliază ușor. Cartoful pentru consum de vară se recoltează în funcţie de cererea pieţii. Tuberculii nu sunt ajunşi încă la dimensiunea maximă, iar peridermul nu este bine format. Cartoful pentru consum de toamnă-iarnă şi cartoful pentru industrializare se recoltează la maturitate, când 2/3 din vrej este uscat, iar 1/3 are culoarea galbenă. Recoltarea se face pe sol, în lipsa precipitaţiilor. Cultura cartofului este foarte bine adaptată în țara noastră, iar cu ajutorul unei tehnologii potrivite, producțiile pot fi profitabile şi de bună calitate.


3 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comentários


bottom of page